AUTO PLAN Sp. z o.o. w likwidacji

ul. Słomińskiego 19 m.88
00-195 Warszawa
tel. (22) 637 5108

realizacja@autoplan.pl
ubezpieczenia@autoplan.pl

Spółka wpisana do (K.R.S.) Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy
XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 21503

NIP: 527-22-68-268

Kapitał zakładowy i wpłacony: 965.700,00 zł.